ประกาศ

        แจ้งปิดระบบรายงานการนำเข้าสินค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ระบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้งานระบบรายงานการนำเข้าสินค้าเพชรที่ยังไม่เจียระไน ระบบใหม่ (e-Report) ได้ที่เว็บไชต์ https:\\e-report.dft.go.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม1 กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป (บส.)
กรมการค้าต่างประเทศ
โทร. 02-547-5121
Call center 1385 ต่อ 4553