ติดต่อ

สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศชั้น 10 

     โทรศัพท์ : 02-547-4804 
     โทรสาร   : 02-547-4802

ฝากข้อความถึงสำนักฯSend