You are here : ระบบข้อมูลกลาง > รายชื่อประเทศสมาชิก KPC
 

รายชื่อประเทศสมาชิก Kimberley Process Certification Scheme

 
ชื่อประเทศภาษาไทยชื่อประเทศภาษาอังกฤษชื่อย่อประเทศผู้ประสานงานe-Mail
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 76 items in 8 pages
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือUNITED KINGDOMUK  
สหรัฐอเมริกาUNITED STATES OF AMERICAUS  
 UNKNOWN   
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลาVENEZUELAVE  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามVIETNAMVI  
สาธารณรัฐซิมบับเวZIMBABWE ZI